wapen FlorisHuis 2

Op 18 maart 2025 wordt Schiedam 750! Met noeste arbeid werd in de dertiende eeuw land, dat regelmatig onder water liep, bij de monding van de Schie herschapen tot de eerste stad van Schieland. Er werden dijken aangelegd en een forse dam. Metselaars en timmerlieden bouwden een groot kasteel, een kerk, een gasthuis en begijnhuis, haringvissers en kooplieden bouwden er een bestaan op. Historicus dr. Jan Willem Verkaik, die in 1995 promoveerde op "De moord op graaf Floris de Vijfde", deed jaren onderzoek naar het Schiedam van Floris' tante Aleida en neef Floris. Hij kan over de begindagen van de stad dan ook veel melden dat tot nu toe onbekend was. Aleida, zo zal hij vertellen, begon aanzienlijk eerder met de bouw van het kasteel het huis te Riviere en de stichting van de stad, dan de archeoloog Hoek in 1975 dacht. Ze was er al mee bezig toen zij als voogdes van het jonge graafje verdreven werd (1263). De sporen van haar activiteiten zijn nog niet uitgewist. Uiteraard volgen we ook haar veelbewogen leven en dat van haar zoon, kruisvaarder en prins in Griekenland.

Praktische info: Reserveren verplicht! Tel: 010-4270642  Datum: 24 oktober, 15.00-18.00 uur
Locatie: Café 't Spul, Hoogstraat 92, Schiedam