Zoals elke tweede zondag van elke maand proeft Jeneverproefkring De Drie Glaasjes tussen 16.00 uur en 18.00 uur weer drie jenevers die nog niet door ons zijn geproefd.

Alle data voor 2020:

12 januari

9 februari

8 maart

12 april

10 mei

14 juni

12 juli

9 augustus

13 september

11 oktober

8 november

13 december